ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 03/04/2001

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפמ"ה (מכתב שר האוצר מכ"א באדר התשס"א-01 03 16, רשימה מספר 3163901

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים