ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 13/03/2001

פניית שר האוצר לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולביטול מוסדות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים