ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/12/2000

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה; פניות שר האוצר מיום 6 בדצמבר 2000, רשימות מס' 289000 ו-283800

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים