ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 11/03/2002

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון-הזכאים לתגמול), התשנ"ט-1999; הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון-כפל קצבה), התשנ"ט-1999; הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון-הזכאים לתגמול), השתנ"ט-1999

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים