ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 27/03/2000

צו פיצוי נפגעי אסון טבע (סוגי נכסים שהחוק לא יחול עליהם); ביטוח משנה ממשלתי לביטוח נזקי טבע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים