ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 20/06/2000

ה"ח לתיקון פקודת הבנקאות (חשבונות ללא תנועה), התש"ס-1999; הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון-ריבית על יתרת זכות), התש"ס-1999; הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון-מידע על הרשאות לחיוב חשבון), התש"ס-1999

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים