ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 12/09/2001

השינויים בנהלי עבודתה של קרן ג'נרלי; התפקידים הנוספים שלקחה על עצמה קרן ג'נרלי; מתן עדיפות מוחלטת לפדיון פוליסות; פרסום 300,00 השמות של בעלי פוליסות שלא נפדו מתקופת השואה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים