ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 27/08/2002

חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 2), התשס"ב-2001

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים