ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 18/02/2002

חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים