ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 06/10/1999

חוק הבזק (תיקון מס' 21), התש"ס-1999

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים