ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/06/1996

המשך הדיון בחלוקת הוועדות והרכבן; הצעה בדבר מינוי סגנים ליושב-ראש הכנסת; מקומות הישיבה במליאת הכנסת - הצבעה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים