ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/06/1996

דיווח על דיוני הבג"צ בעניין ראשי רשויות מקומיות המכהנים כחברי הכנסת; חלוקת החדרים לחברי הכנסת; מקומות הישיבה במליאה; מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת והרכבת ועדות הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים