ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/06/1996

הצעת חבר הכנסת אלי גולדשמיט בדבר תחילת פעילות הכנסת הארבע-עשרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים