ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/06/1996

חלוקת הוועדות והרכבן; חלוקת חדרים לסיעות ולחברי הכנסת; מעמדם של ראשי רשויות מקומיות שנבחרו לכנסת הארבע-עשרה; ניהול ישיבת הפתיחה של הכנסת; סדרי הישיבה במילאה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים