ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/06/1996

הצעה למספר סגנים ליושב ראש הכנסת; חלוקת הוועדות והרכבן; חלוקת חדרים לסיעות ולחברי הכנסת; סדרי הישיבה במליאה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים