ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/11/1998

"חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 לעניין סעיף 24 (4):24( 8) (לעניין סעיף 1996 בחוק הבזק) סעיף 42 (8) (לעניין סעיף 6נא1 (ב) ולסעיף 6נד (ב) בחוק הבזק)"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים