ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/11/1997

"סעיף 24 וסעיף 25 בהצעת החוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים