ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 20/12/1994

סקירת קצינת פניות הציבור בלשכת ראש אכ"א אל"מ דרורה פאר; השתתפות משרד הבטחון באחזקת בתי קברותעזרת משרד הבטחון למשפחות שכולות במפעלי הנצחה ובהוצאת חוברות זיכרון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים