ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 12/10/1993

קביעת סדרי עבודת הוועדה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים