ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 13/12/1994

"הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי הטלוויזיה הלימודית בערוץ השני), התשנ״ג-1993 ."

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים