ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 01/02/1994

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - סייגים להשתתפות במכרז לשידורי רדיו). התשנ״ג-1993

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים