ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 19/01/1994

"יחסי הגומלין שבין הרשות השניה לטלויזיה ורדיו לבין בעלי הזכיון בענין התכניות העבריות המקוריות."

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים