ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 11/01/1994

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 6) (סייגים להשתתפות במכרז לשידורי רדיו), התשנ"ג-1993 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים