ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 07/12/1993

"הצעה לסדר של חבר-הכנסת שי יהלום בעניין שידורי הטלוויזיה החינוכית בערוץ השני בשבת;הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - סייגים להשתתפות במיכרז לשידורי רדיו), התשנ״ג-1993 -הכנה לקריאה ראשונה."

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים