ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 06/02/1996

". חטיבת שינוע ותובלת חו״ל במנה״ר (דו״ח 45 של מבקר ; ניהול חשבונות חייבים וזכאים במשרד הביטחוןהמדינה. עמ' 700)"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים