ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 24/10/1995

התעשייה האווירית לישראל בע״מ - המשבר העסקי ותכניות ההבראה (דו״ח 45 של מבקר המדינה, עמ' 864).; פרוייקט ה״אסטרה״ - ממצאי מעקב (דו״ח 45 של מבקר המדינה. עמ' 900)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים