ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 24/01/1995

לקחי התעשייה האווירית ממימצאי ביקורת המדינה והלשכותיהם על תכנית ההבראה ששל החברה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים