ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 01/11/1994

"הוראות הבטיחות בצה״ל להגנה מפני סכנת התחשמלות וקיומן, לאור לקחי העבר (הצעת חבר-הכנסת עוזי לנדאו).; היערכות צה״ל נוכח הגידול במחזורי הגיוס"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים