ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 03/05/1994

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על טיפולו של צה״ל בענינו של סא״ל משה נחמיאס (המשך דיון).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים