ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 21/02/1994

הליכים לקביעת ספקים יחידים ודו״ח 43 של מבקר המדינה. עמ'747); תיחקור פעולות בטחון שוטף והפקת לקחים מהן (דו״ח 43 של מבקר המדינה, עמ' 807).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים