ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 04/01/1994

"הליך לקראת החתימה על הסכם המענק הצבאי האמריקאי לשנת 1989 - עמ' 767 בדו״ח 43 של מבקר חמדינה"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים