ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 09/11/1993

"הסבת מטוסים - מימצאי מעקב; לקחי התעשייה האווירית ממימצאי ביקורת המדינה והלשכותיהם על תכנית ההבראה ששל החברה (דו״ח 43 של מבקר המדינה, עמ' 940)."

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים