ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 08/03/1994

חוק זכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראת שעה), התשנ״ג-1993

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים