ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 02/03/1994

הצעת חוק זכיין ים המלח (תכנון ובניה ) (עבודות מסויימות), התשנ״ד-1994.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים