ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 15/02/1994

הצעת חוק זכיון ים המלח (תכנון ובנייה) (הוראת שעה), התשנ״ג-1993.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים