ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 09/02/1994

הצעת חוק זכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראת שעה), התשנ״ד-1994-

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים