ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 16/01/1994

חוק זכיון ים המלח (תכנון ובנייה) (הוראת שעה) התשנ״ג -1993

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים