ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 03/01/1994

חוק זכיון ים המלח (תכנון ובנייה) הוראת שעה, התש;״ג - 1993

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים