ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 02/01/1994

חוק זכיון ים המלח (תכנון ובנייה) (הוראת שעה) התשנ״ג-1993

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים