ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 21/12/1993

חוק זכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראת שעה), התשנ״ג-1993

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים