ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 14/12/1993

חוק זיכיון ים המלח (תכנון לבניה) (הוראת שעה) תשנ״ג 1993

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים