ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 29/11/1993

חוק זיכיון ים המלח (תכנון ובנייה) (הוראת שעה תשנ״ג 1993)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים