ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 22/11/1993

חוק זכיון ים-המלח (תכנון ובניה)(הוראת שעה), התשנ״ג-1993.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים