ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 26/01/1995

חוק זכיון ים המלח (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים