ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 25/01/1995

"הצעת חוק זכיון ים המלח (תיקוני חקיקה), התשנייה-1995 (הצעת חוק ממשלתית)."

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים