ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 11/07/1995

ענייני שירותי הרווחה במיגזר הערבי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים