ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 06/12/1994

העסקת עובדים ערבים בחברות ממשלתיות.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים