ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 11/07/1994

שירותי רווחה ומעונות יום במיגזר הבדואי בנגב.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים