ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 26/10/1993

חוק הנוער (טיפול והשגחה בקטיו)(תיקון -טיפול נפשי).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים