ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 15/02/1993

הגשת דפי עבודה והצעות מהמוזמנים; המשך דיון בפעילות ועדת המשנה לקידום האשה הערביה.; חלוקה לקבוצות עבודה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים